กระบวนการผลิตหวายเทียม

นอกจากลำหวาย ที่นำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน งานเฟอร์นิเจอร์แล้ว ปัจจุบัน ความต้องการผลิตภัณฑ์จากหวายมีสูงขึ้น แต่ปริมาณหวายดิบที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอในการขาย ต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศราคานี้ก็แพงมาก  ปัจจุบันประเทศที่เคยส่งออกหวายดิบก็หยุดการส่งออก แต่เปลี่ยนเป็นส่งออกในรูปของเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมแทนเพื่อเพิ่มมูลค่าของหวายเทียม

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เป็นปัญหา ส่งผลให้ผู้ผลิตรายย่อยประสบปัญหา โดยเฉพาะการผลิตหวายเทียมชนิดพี.วี.ซี เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากหวายเทียมพี.วี.ซี นั้น ขายได้เฉพาะในประเทศและปริมาณไม่มาก แต่ไม่สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ โดยเฉพาะตลาดยุโรป เนื่องจากมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าของประเทศเหล่านี้ ไม่ยอมรับการใช้พีวีซีที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นฟิลเลอร์ ทำให้ประสบปัญหายุ่งยากในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน

ทำการทดลองผลิตหวายเทียมในหลาย ๆ สูตร โดยผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นคือ โค้งงอได้ มีความแข็งแรง ผิวเรียบ ทนต่อแรงกระแทก ส่วนผสมที่ใช้ประกอบด้วย โพลิพรอพีลีน , โพลิเอทีลีน , ผงไม้ , สารประสาน , สารหล่อลื่น , สารปรับปรุงที่มีคุณสมบัติการทนแรงกระแทก และยาง EPDM ซึ่งนำส่วนผสมดังกล่าวมาผ่านกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป ก็จะสำเร็จออกมาเป็นหวายเทียมที่มีคุณสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทกสูง และความต้านทานต่อการหักงอต่ำ อ่อนตัวโค้งงอได้ดี อีกทั้ง การกระจายตัวของผงไม้ค่อนข้างสวยงาม สีและลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าใกล้เคียงกับหวายจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ในงานจักสาน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติเหนียว-โค้ง-งอ

ผลงานดังกล่าวหากได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องก็อาจทดแทนการนำเข้าหวายเทียมจากต่างประเทศในอนาคตได้ และเป็นการให้โอกาสแก่ผลิตภัณฑ์โอท็อปในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้หวายอีกทางหนึ่ง

เครดิต : spk-wicker.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *