ถับดับเพลิงที่แนะนำใช้ในงานอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยปี 2558 นี้ มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มากมายในทุกๆสถานที่ แต่ก็ย่อมมีข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดหลากหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเพลิงไหม้ลุกลาม ไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เครื่องมือเกิดประจุไฟ ความร้อนและสารเคมีทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน สายไฟเกิดการประสานกันจนทำให้เกิดการสถิตไฟ การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ผิดวิธีจนทำให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค ก้นบุหรี่ที่มีประจุไฟอยู่โดนกับวัตถุไวไฟ เป็นต้น


แต่ในสถานการณ์คับขันที่ต้องกำจัดต้นเหตุกันก่อน โดยสามารถดับต้นเหตุของไฟที่จะลุกลามให้ใหญ่ขึ้นมาอีก หรือลุกลามให้ใหญ่โตมากขึ้น ต้องใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงที่ถูกต้องและเหมาะแก่ประเภทเพลิงดังกล่าว ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง คือ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2 ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน1211 ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 (Halatron) และถังดับเพลิงชนิด BF 2000 โดยอธิบายถังดับเพลิงดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

 

 

 

 

2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2

 

 

 

 

 

3. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน1211

 

 

 

 

4.ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 (Halatron)

 

 

 

 

 

5. ถังดับเพลิงชนิด BF 2000

 

 

 

 

 

ข้อมูล : firefocusshop.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *