จัดเลี้ยง โต๊ะจีนยังไงให้ถูกวิธี

โต๊ะจีนถือว่าเป็นงานในมงคล หรืองานไม่มงคลก็ตามแต่ ซึ่งคนจีนเขามีความเชื่อว่า ถ้าเราสามารถจัดโต๊ะจีนให้ถูกต้อง จะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน จากร้านรับจัดโต๊ะจีนได้บอกกับเราว่า การที่จะจัดโต๊ะจีนให้ถูกต้องๆมีอะไรบ้าง